Danh sách các tài liệu học lớp Luật sư_Học viện Tư pháp

  15/9/17

Dưới đây là các tài liệu học tập lớp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư - Học viện Tư pháp. Nội dung có thể sai khác hoặc sơ sài so với yêu cầu của Học viện nên vui kiểm tra kỹ trước khi sử dụng:
I. Tài liệu học tập

II. Diễn án
1. Hành chính
2. Dân sự


3. Hình sự


III. Một số bài giảng tiêu biểu

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết