6 vi phạm của Chủ đầu tư về chỗ đỗ xe ô tô

  21/8/22
Blog Thừa phát lại - Hiện nay, việc tranh chấp về quyền sở hữu, sử dụng chỗ đỗ xe ô tô trong chung cư giữa cư dân và Chủ đầu tư diễn ra khá phổ biến. Vậy theo quy định pháp luật, việc bán, cho thuê chỗ đỗ xe ô tô ở chung cư được thực hiện như thế nào?

Căn cứ điểm b Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014 thì đối với chỗ để xe ô tô dành cho các chủ sở hữu nhà chung cư thì người mua, thuê mua căn hộ hoặc diện tích khác trong nhà chung cư quyết định mua hoặc thuê; trường hợp không mua hoặc không thuê thì chỗ để xe ô tô này thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư và chủ đầu tư không được tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này. Việc bố trí chỗ để xe ô tô của khu nhà chung cư phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên cho các chủ sở hữu nhà chung cư trước sau đó mới dành chỗ để xe công cộng. 

Hình minh họa (Nguồn internet)

Qua nghiên cứu, các hành vi vi phạm điển hình của Chủ đầu tư như sau:
 1. Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ nhưng chủ đầu tư không bán hoặc cho thuê chỗ để xe ô tô khi người mua, người thuê mua căn hộ yêu cầu (theo nguyên tắc mua, thuê không vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư);
 2. Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ nhưng chủ đầu tư cho mua, thuê vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư;
 3. Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ, chủ đầu tư tự quyết định phương án bán, cho thuê mua mà không để cho những người mua căn hộ tự thỏa thuận với nhau về việc mua, thuê ô tô;
 4. Chủ đầu tư không tổ chức bốc thăm để những người mua, thuê mua căn hộ được mua, thuê chỗ để xe ô tô trong trường hợp họ không tự thỏa thuận được với nhau;
 5. Bán hoặc cho người bên ngoài thuê chỗ để xe ô tô mà không ưu tiên cho người mua, thuê mua căn hộ;
 6. Người mua, người thuê mua không mua, thuê chỗ để xe nhưng chủ đầu tư tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này.
Cách tránh các vi phạm
 • Trường hợp nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ, chủ đầu tư bán hoặc cho thuê chỗ để xe ô tô khi người mua, người thuê mua căn hộ yêu cầu theo nguyên tắc mua, thuê không vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế, xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ hoặc một phần diện tích thuộc sở hữu riêng trong nhà chung cư.
 • Trường hợp nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ, chủ đầu tư để những người mua căn hộ tự thỏa thuận với nhau về việc mua, thuê ô tô và bán theo phương án mà họ đã thỏa thuận. Trường hợp họ không tự thỏa thuận được với nhau thì chủ đầu tư tổ chức bốc thăm để họ mua, thuê chỗ để xe ô tô.
 • Chỉ bán hoặc cho người bên ngoài thuê chỗ để xe ô tô mà khi người mua, thuê mua căn hộ không mua, thuê chỗ để xe ô tô.
 • Không tính vào giá bán, giá thuê mua chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe nếu người mua, người thuê mua không mua, thuê chỗ để xe này.

Hậu quả pháp lý của Chủ đầu tư khi vi phạm
 • Bị phạt 160 triệu đến 200 triệu đồng;
 • Buộc phải bán, cho thuê chỗ để xe ô tô trong nhà chung cư đúng quy định.
Căn cứ pháp lý
- Điều 101 Luật Nhà ở năm 2014;
- Điều 8 Thông tư số 02/2016/TT-BXD;
- Điều 2 Thông tư 07/2021/TT-BXD;
- Điểm h khoản 2, điểm o khoản 5 Điều 67 Nghị định 16/2022/NĐ-CP.


Tác giả: Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết