Thủ tục đăng ký hành nghề Thừa phát lại

  17/5/19
Blog Thừa phát lại Sau đây là thủ tục đăng ký hành nghề (cấp thẻ) Thừa phát lại:
a) Trình tự thực hiện:
- Bước 1: Văn phòng Thừa phát lại nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp, từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ bảy từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ;
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.  
- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm xem xét, trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp Thẻ cho những người có đủ điều kiện.
- Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị của Sở Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, quyết định việc cấp Thẻ Thừa phát lại. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.
- Bước 5: Trưởng Văn phòng Thừa phát lại nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Tư pháp.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị cấp Thẻ của Trưởng Văn phòng Thừa phát lại;
+ Đơn đề nghị cấp Thẻ của Thừa phát lại;
+ Sơ yếu lý lịch của Thừa phát lại;
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm Thừa phát lại;
+ 05 ảnh màu cỡ 3x4.
+ Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Thừa phát lại;
+ Các tài liệu chứng minh không kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:
+ Tại Sở Tư pháp: Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
+ Tại Bộ Tư pháp: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ và đề nghị của Sở Tư pháp.
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ Thừa phát lại hoặc văn bản từ chối, có nêu rõ lý do.
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.
i) Phí, lệ phí: Không.
k) Yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 9 năm 2009).
- Nghị định số 135/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh (có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 12 năm 2013).
- Thông tư số 12/2014/TT-BTP ngày 26 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tư pháp quy định về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại (có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2014).
Tác giả: Đức Hoài (Vui lòng dẫn nguồn nếu đăng lại bài viết từ trang này)
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết