Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

04/08/2018

Thừa phát lại có được kiêm nhiệm?

Blog Thừa phát lại - Thừa phát lại không được kiêm nhiệm hành nghề Công chứng, Luật sư và những công việc khác theo quy định của pháp luật. Đây là quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 61/2009/NĐ-CP của Chính phủ.
thừa phát lại có được làm luật sư
Các Thừa phát lại đầu tiên của tỉnh Bình Định
(Nguồn: Website văn phòng Thừa phát lại Bình Định) 
Những công việc khác mà Thừa phát lại không được kiêm nhiệm do pháp luật liên quan có quy định, ví dụ, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định người hành nghề Đấu giá viên không được kiêm nhiệm hành nghề Thừa phát lại.
Theo tác giả, việc quy định Thừa phát lại không được kiêm nhiệm các công việc khác là hợp lý bởi đây là một chức danh bổ trợ tư pháp được Nhà nước bổ nhiệm để thực hiện các công việc mang tính chất công. Do đó, nếu cho phép kiêm nhiệm thì Thừa phát lại khó có thời gian hoàn thành công việc mà Nhà nước giao phó và trong một số trường hợp có thể dẫn đến xung đột lợi ích. Ví dụ, Thừa phát lại vừa làm Luật sư cho đương sự vừa đi tống đạt văn bản cho đương sự, Thừa phát lại vừa tổ chức thi hành án vừa công chứng việc bán tài sản thi hành án do đấu giá thành...
Tác giả: Đức Hoài

0 on: "Thừa phát lại có được kiêm nhiệm?"