Danh sách VP Thừa phát lại Đồng Tháp

  2/12/17
Blog Thừa phát lại - Tại tỉnh Đồng Tháp có:
 • VPTPL Đồng Tháp
  • Ngày thành lập: 13/02/2018
  • Số quyết định:15/QĐ-UBND-TL
  • Địa chỉ:Số 2, Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Văn Phép
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Đồng Tháp
 • VPTPL Sa Đéc
  • Ngày thành lập: 01/10/2020
  • Số quyết định:99/QĐ-UBND-TL
  • Địa chỉ:Số 14-16, đường Đt.848, khóm Tân Bình, phường An Hòa, TP. Sa Đéc
  • Tên Trưởng Văn phòng:Võ Minh Vương
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Đồng Tháp

Thừa phát lại đang lập vi bằng internet
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết