Danh sách VP Thừa phát lại Nghệ An

  7/12/17
Blog Thừa phát lại - Đến hiện tại, tỉnh Nghệ An có:

 • VPTPL Kim Tiến Tây Bắc Nghệ
  • Ngày thành lập: 07/02/2014
  • Số quyết định:572/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Quốc lộ 7B, thôn 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu
  • Tên Trưởng Văn phòng:Vương Thanh Liêm
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Nghệ An
 • VPTPL Thành phố Vinh
  • Ngày thành lập: 22/03/2014
  • Số quyết định:1051/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:số 1, ngõ 5 Lý Tự Trọng, TP. Vinh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Văn Kha
  • Điện thoại:0238.3899959
  • Website:
  • Địa phương: Nghệ An
 • VPTPL Kim Tiến Thái Hòa
  • Ngày thành lập: 30/07/2018
  • Số quyết định:3282/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 2, khối Đồng Tiến, phường Hòa Hiếu, TX. Thái Hòa
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đào Quang Tạo
  • Điện thoại:0976360009
  • Website:
  • Địa phương: Nghệ An

Văn phòng Thừa phát lại Kim Tiến Tây Bắc Nghệ
  logoblog

  Bài viết liên quan

  Nhận xét bài viết