Thừa phát lại Kon Tum

  7/12/17
Blog Thừa phát lại - Theo thông tin chúng tôi cập nhật được thì đến ngày 30/4/2019, tỉnh Kon Tum chưa có văn phòng Thừa phát lại nào được thành lập. 

Thừa phát lại lập vi bằng thu hồi nhà

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết