Danh sách VP Thừa phát lại Kiên Giang

  7/12/17
Blog Thừa phát lại - Tại Kiên Giang có:
 • VPTPL Phú Quốc
  • Ngày thành lập: 16/10/2020
  • Số quyết định:2450/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:huyện Phú Quốc
  • Tên Trưởng Văn phòng:
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Kiên Giang
 • VPTPL Thịnh Vượng
  • Ngày thành lập: 16/10/2020
  • Số quyết định:2449/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:TP. Rạch Giá
  • Tên Trưởng Văn phòng:
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Kiên Giang

Hình minh họa: VP Thừa phát lại Sài Gòn đang lập vi bằng kiểm kê tài sản

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết