Danh sách VP Thừa phát lại Hải Dương

  7/12/17

Blog Thừa phát lại - Tại Hải Dương có:
 • VPTPL Sao Đỏ
  • Ngày thành lập: 24/08/2018
  • Số quyết định:3049/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 443 Nguyễn Trãi 2, phường Sao Đỏ, TX. Chí Linh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Trịnh Văn Tiến
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
 • VPTPL Thành Đông
  • Ngày thành lập: 22/08/2018
  • Số quyết định:3023/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 29, đường Trường Chinh, phường Tân Bình, TP. Hải Dương
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Tuyết
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
 • VPTPL Hải Dương
  • Ngày thành lập: 22/10/2020
  • Số quyết định:3196/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Khu đô thị Vincom, phường Sao Đỏ, TP. Chí Linh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Vương Thị Hồng Huệ
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
 • VPTPL Đoàn Gia
  • Ngày thành lập: 17/12/2020
  • Số quyết định:3839/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 26 Trần Hưng Đạo 2, thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đoàn Văn Minh
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
 • VPTPL An Phú
  • Ngày thành lập: 15/12/2020
  • Số quyết định:3808/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 299 Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, TX. Kinh Môn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Hà Thị Hoàng Anh
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
 • VPTPL Công Tâm
  • Ngày thành lập: 15/12/2020
  • Số quyết định:3809/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 387 An Định, khu Tân Minh, phường Tứ Minh, TP. Hải Dương
  • Tên Trưởng Văn phòng:Võ Thị Hồng
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Hải Dương
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết