Khánh Hòa có Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên

  1/12/17
Blog Thừa phát lại - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, trụ sở đặt tại số 701, đường 2-4, phường Vĩnh Thọ.
Hình ảnh trụ sở 1 văn phòng Thừa phát lại
Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Được biết, đây là văn phòng đầu tiên được thành lập tại Khánh Hòa sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1471/QĐ-BTP ngày 15-9-2017, phê duyệt Đề án thành lập văn phòng thừa phát lại của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2018. 
Nguồn: Báo Khánh Hòa
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết