Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

01/12/2017

Khánh Hòa có Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên

Blog Thừa phát lại - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang, trụ sở đặt tại số 701, đường 2-4, phường Vĩnh Thọ.
Hình ảnh trụ sở 1 văn phòng Thừa phát lại
Văn phòng Thừa phát lại Nha Trang có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, được tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh. Được biết, đây là văn phòng đầu tiên được thành lập tại Khánh Hòa sau khi Bộ Tư pháp ban hành Quyết định số 1471/QĐ-BTP ngày 15-9-2017, phê duyệt Đề án thành lập văn phòng thừa phát lại của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017 - 2018. 
Nguồn: Báo Khánh Hòa

0 on: "Khánh Hòa có Văn phòng Thừa phát lại đầu tiên"