Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

2017-10-04

Thừa phát lại tại Bắc Ninh

Blog Thừa phát lại - Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, tỉnh Bắc Ninh  có các Văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập.
 • VPTPL Kinh Bắc
  • Ngày thành lập: 12/10/2017
  • Số quyết định:540/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 42 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Chu Thị Bốn
  • Điện thoại: 0222 389 8268
  • Website: http://thuaphatlaikinhbac.vn/
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Hùng Vương
  • Ngày thành lập: 08/12/2017
  • Số quyết định:700/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 3, ngõ Ngoại Thương, phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Đức Thủ
  • Điện thoại:0914284783 
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Ngô Xuân Trung
  • Ngày thành lập: 24/12/2019
  • Số quyết định:860/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 192, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Văn Lập
  • Điện thoại: 0966947273
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Từ Sơn
  • Ngày thành lập: 24/12/2019
  • Số quyết định:861/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Tạ Thiên Thơi
  • Điện thoại: 0917148909
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh

Khách hàng sử dụng dịch vụ tại VP Thừa phát lại Kinh Bắc

0 on: "Thừa phát lại tại Bắc Ninh"