Danh sách VP Thừa phát lại Bắc Ninh

  4/10/17
Blog Thừa phát lại - Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện nay, tỉnh Bắc Ninh  có các Văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập.
 • VPTPL Kinh Bắc
  • Ngày thành lập: 12/10/2017
  • Số quyết định:540/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 42 Lê Văn Thịnh, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Chu Thị Bốn
  • Điện thoại: 0222 389 8268
  • Website: http://thuaphatlaikinhbac.vn/
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Hùng Vương
  • Ngày thành lập: 08/12/2017
  • Số quyết định:700/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 3, ngõ Ngoại Thương, phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Đức Thủ
  • Điện thoại:0914284783 
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Ngô Xuân Trung
  • Ngày thành lập: 24/12/2019
  • Số quyết định:860/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 192, đường Nguyễn Gia Thiều, phường Tiền An, TP. Bắc Ninh
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Văn Lập
  • Điện thoại: 0966947273
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Từ Sơn
  • Ngày thành lập: 24/12/2019
  • Số quyết định:861/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Khu phố Trần Phú, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Tạ Thiên Thơi
  • Điện thoại: 0917148909
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh • VPTPL Gia Bình
  • Ngày thành lập: 17/09/2020
  • Số quyết định:430/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình
  • Tên Trưởng Văn phòng:Đỗ Thị Huyền
  • Điện thoại:091 222 15 76
  • Website: https://tplgiabinh.blogspot.com
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Toàn Tâm
  • Ngày thành lập: 14/10/2020
  • Số quyết định:475/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Tỉnh lộ 286, xã Đông Phong, huyện Yên Phong
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thị Nga
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
 • VPTPL Minh Tuệ
  • Ngày thành lập: 26/10/2020
  • Số quyết định:489/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thụy Cường
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Ninh
Khách hàng sử dụng dịch vụ tại VP Thừa phát lại Kinh Bắc
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết