Danh sách VP Thừa phát lại Quảng Nam

  18/10/17
Blog Thừa phát lại - Tại Quảng Nam có:
 • VPTPL Quảng Nam
  • Ngày thành lập: 25/05/2020
  • Số quyết định:1387/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 127 Lý Thường Kiệt, phường Sơn Phong, TP. Hội An
  • Tên Trưởng Văn phòng:Phạm Hùng
  • Điện thoại:0935.884599
  • Website:
  • Địa phương: Quảng Nam
 • VPTPL Điện Bàn
  • Ngày thành lập: 25/05/2020
  • Số quyết định:1388/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 24 Mẹ Thứ, phường Vĩnh Điện, TX. Điện Bàn
  • Tên Trưởng Văn phòng:Lê Minh Hoàng
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Quảng Nam
 • VPTPL Tam Kỳ
  • Ngày thành lập: 25/05/2020
  • Số quyết định:1389/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 30A Hùng Vương, phường Hòa Thuận, TP. Tam Kỳ
  • Tên Trưởng Văn phòng:Nguyễn Thành Tâm
  • Điện thoại:0975375678
  • Website:
  • Địa phương: Quảng Nam
 • VPTPL Núi Thành
  • Ngày thành lập: 27/07/2020
  • Số quyết định:2002/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 31 Quang Trung, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
  • Tên Trưởng Văn phòng:Phạm Thanh Việt
  • Điện thoại:0938.680649
  • Website:
  • Địa phương: Quảng Nam

 • thua phat lai quang nam

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết