Danh sách VP Thừa phát lại Bắc Giang

  2/10/17
Blog Thừa phát lại - Hiện nay, ở Bắc Giang có các Văn phòng Thừa phát lại sau được thành lập và đi vào hoạt động gồm:
 • VPTPL Hoàng Anh
  • Ngày thành lập: 26/08/2021
  • Số quyết định:901/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Tầng 2, số 105 Nguyên Hồng, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang
  • Tên Trưởng Văn phòng:Trần Hoàng Anh
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Giang
 • VPTPL tỉnh Bắc Giang
  • Ngày thành lập: 26/08/2021
  • Số quyết định:902/QĐ-UBND
  • Địa chỉ:Số 52 Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang
  • Tên Trưởng Văn phòng:Phạm Hoàng Khương
  • Điện thoại:
  • Website:
  • Địa phương: Bắc Giang

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết