Thừa phát lại Quảng Ninh tổng kết năm 2016

  9/1/17
Blog Thừa phát lại - Chiều 9/1, tại thị xã Cẩm Phả, các Văn phòng Thừa phát lại Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thừa phát lại (TPL) năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.
Ông Vũ Đình Hòa ban cố vấn văn phòng thừa phát lại Quảng Ninh phát biểu
Trong một năm qua, hoạt động TPL Hạ Long đã tạo ra được hiệu ứng tích cực trong xã hội,  góp phần bổ trợ cho hoạt động tư pháp và đáp ứng nhu cầu của người dân, xã hội về một loại hình dịch vụ pháp lý mới. Qua đó, khẳng định vai trò, vị trí của hoạt động Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
Năm 2016 được sự quan tâm chỉ đạo của các bộ ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp,Sở Tư pháp, Chủ đầu tư và sự phối hợp tạo điều kiện của các ban ngành, cán bộ nhân viên các Văn phòng Thừa phát lại Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn để hoàn thành tôt nhiệm vụ được giao, được Quốc hội, Chính phủ đánh giá tốt, được người dân đón nhận tích cực.

Lãnh đạo Sở, Ban ngành tới tham dự hội nghị
Năm 2016, các văn phòng tiếp tục tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố và phối hợp với các phòng Tư pháp, ban ngành, đoàn thể, chính quyền phường, xã để tổ chức tuyên truyền phổ biến chế định Thừa phát lại đến một số phường, xã trọng điểm. Đã tổ chức 57 cuộc hội, họp tuyên truyền phổ biến đến hàng trăm cán bộ cốt cán, hàng ngàn hộ dân, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.
Cùng với đó, các văn phòng thừa phát lại đã tống đạt 20.459 văn bản đến hàng chục ngàn đối tượng, cả trong lĩnh vực dân sự và hình sự,  trong đó  của khối cơ quan Tòa án là 19.776 văn bản chiếm 96,67%,  của khối các cơ quan THADS là 680 văn bản chiếm 3,33%.
Đặc biệt, trong năm,Viện kiểm sát nhân dân các thành phố Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí đã thực hiện chức năng trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các Văn phòng Thừa phát lại. Qua kiểm sát, ngoài việc ghi nhận những kết quả đã làm được, đã tập trung làm rõ những hạn chế, vi phạm trong công tác tống đạt văn bản, xác minh điều kiện thi hành án và trực tiếp tổ chức thi hành án; đánh giá nguyên nhân của vi phạm, thiếu sót; kiến nghi và yêu cầu các Văn phòng Thừa phát lại thực hiện những vấn đề cụ thể. Qua đó đã giúp các Văn phòng Thừa phát lại phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm để  phát triển vững chắc.

Ông Vũ Văn Huệ- Trưởng văn phòng thừa phát lại Uông Bí tham gia bài tham luận trước Hội nghị
Cụ thể, các văn phòng đã tiếp nhận, tư vấn cho 780 khách hàng, đã lập 496 vi bằng các loại, doanh thu 1.316.500.000đ (Một tỷ, ba trăm mười sáu triệu, năm trăm ngàn đồng). So với năm 2015 tăng 45 vi bằng (+9,98%), do Văn phòng Hạ Long có sự tăng trưởng mạnh. Đối với công tác xác minh điều kiện thi hành án, Các Văn phòng đã tiếp nhận, tổ chức xác minh ĐKTHA 16 việc, thu phí 62.500.000 đ, trong đó Văn phòng Cảm Phả 11 việc thu phí 17.500.000đ; Văn phòng Uông Bí 04 việc thu phí 42.000.000đ; Văn phòng Hạ Long 01 việc thu phí 3.000.000đ.
Công tác tổ chức cán bộ và xây dựng văn phòng được quan tâm đầu tư, phát triển toàn diện, đã thành lập tổ chức Đảng, công đoàn cơ sở tại các văn phòng. Hoạt động của các văn phòng thừa phát lại đảm bảo đúng pháp luật, góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện.
Trong năm 2017, các văn phòng tiếp tục tập trung vào các mặt công tác trọng tâm như công tác tuyên truyền, phổ biến chế định Thừa phát lại; các công tác nghiệp vụ thừa phát lại, thường xuyên phối hợp với các cơ quan tòa án, thi hành án dân sự chủ động giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập về cơ chế, chính sách, kinh phí, những vấn đề phức tạp nảy sinh trong thực tiễn.
Nguồn: http://www.baotainguyenmoitruong.vn/
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết