Án thi hành ở đâu thì nhờ Thừa phát lại ở đó xác minh tài sản

  29/1/15
Blog Thừa phát lại - Vừa qua, 1 độc giả gửi mail đến hộp thư của chuyên trang Tìm hiểu Thừa phát lại và có thắc mắc về vấn đề xác minh điều kiện thi hành án của mình như sau: 
"Bản án ở Tòa án huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai tuyên bên đối lập phải thanh toán cho chúng tôi 1 tỷ đồng. Do bên thua kiện không tự nguyện thi hành án nên chúng tôi nộp đơn đến yêu cầu Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành nhờ thi hành. Cơ quan này yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin tài sản của bên thua kiện. Qua tìm hiểu, tôi biết bên đối lập có khả năng đang sở hữu 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ biển số TP. HCM và một miếng đất ở Quy Nhơn Bình Định. Vậy tôi có thể nhờ Thừa phát lại ở TP.HCM và Thừa phát lại ở Bình Định đi xác minh điều kiện thi hành án cho mình hay không?"
thua phat lai
Khách hàng đang được tư vấn về xác minh điều kiện thi hành án
Theo quy định tại Khoản 10 Điều 2 Nghị định 135/2013/NĐ-CP ngày 18/10/2013 sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định số 61/2009/nĐ-CP ngày 24/07/2009 thì: 
"Thừa phát lại có quyền xác minh điều kiện thi hành án liên quan đến việc thi hành án mà vụ việc đó thuộc thẩm quyền thi hành của các Cơ quan thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại.
Khi thực hiện việc xác minh, Thừa phát lại có quyền xác minh ngoài địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt Văn phòng Thừa phát lại trong trường hợp đương sự cư trú, có tài sản tại địa phương đó”.
Do đó, trong trường hợp nói trên, Quý độc giả không thể nhờ Thừa phát lại ở TP.HCM và Thừa phát lại ở Bình Định đi xác minh điều kiện thi hành án cho mình mà chỉ có thể nhờ các văn phòng Thừa phát lại tại Đồng Nai hoặc sau cùng là Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Thành đi xác minh cho mình (sau khi đã áp dụng các giải pháp cần thiết mà không thể tự xác mình).
Hiện nay, tỉnh Đồng Nai đã cho thành lập 5 Văn phòng Thừa phát lại.
Đức Hoài
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết