Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

20/10/2014

Cập nhật tất cả các biểu mẫu của Thừa phát lại

Blog Thừa phát lại - Để thống nhất các biểu mẫu trong hoạt động  Thừa phát lại, ngày 28/02/2014, liên ngành Bộ Tư Pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ban hành bộ biểu mẫu dùng cho các Văn phòng Thừa phát lại.

Thừa phát lại Quận Thủ Đức trong một lần hỗ trợ khách hàng
lập vi bằng
- Biểu mẫu sổ sách của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu vi bằng, hợp đồng, biên bản tống đạt của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu quyết định của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, biên bản thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống).
Đức Hoài

0 on: "Cập nhật tất cả các biểu mẫu của Thừa phát lại"