Cập nhật tất cả các biểu mẫu của Thừa phát lại

  20/10/14
Blog Thừa phát lại - Để thống nhất các biểu mẫu trong hoạt động  Thừa phát lại, ngày 28/02/2014, liên ngành Bộ Tư Pháp, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC ban hành bộ biểu mẫu dùng cho các Văn phòng Thừa phát lại.

Thừa phát lại Quận Thủ Đức trong một lần hỗ trợ khách hàng
lập vi bằng
- Biểu mẫu sổ sách của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu vi bằng, hợp đồng, biên bản tống đạt của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu quyết định của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống);
- Biểu mẫu giấy báo, giấy triệu tập, giấy mời, thông báo, biên bản thi hành án của Văn phòng Thừa phát lại (tải xuống).
Đức Hoài

logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết