Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

16/06/2014

Hải Phòng-Thành lập văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng

Blog Thừa phát lại - UBND thành phố vừa có Quyết định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng do Thừa phát lại Lê Quang Huy thành lập và là Trưởng văn phòng.
Hình minh họa
Văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng có trụ sở tại tổ dân phố Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ kinh phí đóng góp của các Thừa phát lại, chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại và các nguồn thu hợp pháp khác.
Trước đó, ngày 23/5/2014, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án thí điểm Thừa phát lại tại thành phố Hải Phòng, theo đó, sẽ cho phép thành lập trong giai đoạn thí điểm theo quy hoạch được duyệt từ 3-5 văn phòng Thừa phát lại. Trước mắt cho phép thành lập 3 văn phòng tại quận Hồng Bàng, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên.

0 on: "Hải Phòng-Thành lập văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng"