Chi phí thực hiện công việc Thừa phát lại?

  3/10/13
Blog Thừa phát lại - Thừa phát lại là người do nhà nước bổ nhiệm, thực hiện các công việc mang tính chất công. Tuy nhiên, do đang trong giai đoạn thí điểm nên chi phí để Thừa phát lại thực hiện công việc của mình chưa được quy định 1 cách thống nhất và cụ  thể. Do đó, trong 1 số trường hợp và 1 công việc nhất định, Thừa phát lại và khách hàng được quyền thỏa thuận chi phí trong hợp đồng dịch vụ.
- Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.
Hình: Thừa phát lại Quận 10 đang lập vi bằng ghi nhận hiện trạng nhà ở
liền kề công trình sắp xây dựng
-   Chi phí tống đạt do Tòa án, Cục Thi hành án dân sự, Chi Cục Thi hành án dân sự thỏa thuận với văn phòng Thừa phát lại dựa trên bảng phí do Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BTP-BTC-TANDTC quy định.
-   Đối với việc trực tiếp tổ chức thi hành án, văn phòng Thừa phát lại được thu chi phí theo mức phí thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật về phí thi hành án dân sự. Những vụ việc phức tạp, văn phòng Thừa phát lại và bên yêu cầu thi hành án có thể thỏa thuận về mức chi phí thực hiện công việc.
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết