Bình Dương chiêu sinh lớp đào tạo Thừa phát lại đầu tiên

  2/7/13

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  629/TB-STP

Bình Dương, ngày 02  tháng 7 năm 2013


THÔNG BÁO 
Chiêu sinh Lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại


         
Được sự ủy quyền của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương chiêu sinh Lớp tập huấn về nghề Thừa phát lại để trang bị kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho những người có đủ điều kiện và nhu cầu đề nghị bổ nhiệm Thừa phát lại.

       1. Thời gian học: Từ ngày 16/8/2013 đến 30/8/2013
       2. Địa điểm học: tại thành phố Hồ Chí Minh (sẽ có thông báo địa chỉ cụ thể sau)
       3. Số lượng chiêu sinh12 học viên
       4. Hình thức chiêu sinh: xét duyệt
       5. Điều kiện tham gia:
       - Là công dân Việt Nam, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt; không có tiền án;
       - Có bằng cử nhân luật.
       - Đã công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư, Công chứng viên; Chấp hành viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên.
       - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Dương.
       6. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký học: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 15/7/2013.
       7. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký học: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Bổ trợ tư pháp-Sở Tư pháp, địa chỉ 469, Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
       8. Hồ sơ đăng ký học gồm có: 
       - Đơn đăng ký học (theo mẫu)
- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hộ khẩu thường trú (bản sao có chứng thực hoặc bảnphotocopy kèm bản chính để đối chiếu);
- Lý lịch cá nhân (theo mẫu);
       - Phiếu lý lịch tư pháp (bản chính) hoặc Giấy cam kết không có tiền án (theo mẫu). Trường hợp cam kết không có tiền án thì phải bổ sung Phiếu lý lịch tư pháp khi cấp Chứng chỉ đã hoàn thành khóa tập huấn.
- Bằng cử nhân luật (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu);
- Giấy tờ chứng minh về thời gian công tác trong ngành pháp luật trên 05 năm hoặc đã từng là Thẩm phán, Kiểm sát viên, Luật sư; Chấp hành viên, Công chứng viên, Điều tra viên từ Trung cấp trở lên (bản sao có chứng thực hoặc bản photocopy kèm bản chính để đối chiếu).
9. Số hồ sơ phải nộp: 02 bộ
         Ghi chú:
       - Mẫu đính kèm: Đơn đăng ký học, Lý lịch cá nhân và Giấy cam kết không có tiền án.
       - Kết quả xét duyệt hồ sơ sẽ đăng trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 
       - Không hoàn trả hồ sơ đã nộp. 
 

Nơi nhận:
- Tổng cục THADS-BTP;
- Đăng Website;
- Lưu: VT, BTTP.
GIÁM ĐỐC
(Đã kỹ)
Trần Hồng Long
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết