Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

26/06/2013

Chi phí lập vi bằng và chi phí xác minh điều kiện thi hành án

Hình minh họa: Thừa phát lại đang xác minh tài sản
Hỏi:
Chi phí lập vi bằng và xác định điều kiện thi hành án được quy định như thế nào?
Trả lời:
Chi phí lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án do người yêu cầu và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hiện hoặc theo giờ làm việc.
Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí thực tế phát sinh gồm: chi phí đi lại; phí dịch vụ cho các cơ quan cung cấp thông tin nếu có; tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

0 on: "Chi phí lập vi bằng và chi phí xác minh điều kiện thi hành án"