Cập nhật các văn bản Thừa phát lại mới nhất

  21/3/13
Từ 24/02/2020, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực nên các văn bản trên sẽ chấm dứt hiệu lực và chỉ có giá trị tham khảo thôi nhé mọi người. Trang sẽ cập nhật các văn bản hướng dẫn Nghị định số 08 ngay khi được ban hành

Các văn bản đang có hiệu lực về thừa phát lại:
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết