Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

2013-03-21

Cập nhất các văn bản Thừa phát lại mới nhất

Từ 24/02/2020, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực nên các văn bản trên sẽ chấm dứt hiệu lực và chỉ có giá trị tham khảo thôi nhé mọi người. Trang sẽ cập nhật các văn bản hướng dẫn Nghị định số 08 ngay khi được ban hành
Xem toàn văn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP tại đây

0 on: "Cập nhất các văn bản Thừa phát lại mới nhất"