Tổng hợp các văn bản liên quan đến luật tố tụng hành chính

  31/3/13

Blog Thừa phát lại - Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến luật tố tụng hành chính? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý tố tụng hành chính mà không biết pháp luật tố tụng hành chính quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật tố tụng hành chính mới nhất để bạn tham khảo:
  1. Luật tố tụng hành chính 2010
  2. Nghị quyết 56/2010/QH12 về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính
  3. Nghị quyết 02/2011/NQ-HĐTP hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính
  4. Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết