Tổng hợp các văn bản liên quan đến bộ luật hình sự

  31/3/13

Blog Thừa phát lại -Bạn đang cần tổng hợp các văn bản liên quan đến luật hình sự? Bạn đang vướng phải một vấn pháp lý hình sự mà không biết pháp luật hình sự quy định như thế nào về vấn đề này? Dưới đây là tổng hợp các văn bản pháp luật hình sự mới nhất để bạn tham khảo:
Quy định chung:
 1. Bộ luật hình sự năm 1999  
 2. Nghị quyết 32/1999/NQ-QH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự
 3. Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc triển khai thực hiện Mục 3 Nghị quyết của Quốc hội "Về việc thi hành Bộ luật Hình sự"
 4. Thông tư liên tịch 01/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn thi hành Mục 3 Nghị quyết 32/1999/QH10 và Nghị quyết 229/2000/NQ-UBTVQH10 về việc thi hành Bộ luật Hình sự
 5. Thông tư liên tịch 02/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BCA hướng dẫn Điều 7 Bộ luật Hình sự năm 1999 và Mục 2 Nghị quyết 32/1999/QH10
 6. Công văn số 10/2000/KHXX về thi hành mục 3 Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Hình sự
 7. Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự năm 2009
 8. Nghị Quyết 33/2009/NQ-QH12 thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự
 9. Công văn 105/TANDTC-KHXX thi hành khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 33/2009/QH12 thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự
 10. Bộ luật hình sự năm 1999 (song ngữ Việt - Anh)
Văn bản hướng dẫn phần chung:
 1. Nghị quyết 01/2000/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung BLHS
 2. Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP áp dụng quy định BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 3. Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐTP bổ sung Nghị quyết 01/2007/NQ-HĐTP về thời hiệu thi hành bản án, miễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt
 4. Nghị định 59/2000/NĐ-CP thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội 
 5. Nghị định 10/2012/NĐ-CP hướng dẫn biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (có hiệu lực 10/4/2012)
 6. Nghị định 60/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ 
 7. Nghị định 61/2000/NĐ-CP thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo
 8. Nghị định 52/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng 
 9. Nghị định 53/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế
 10. Nghị định 54/2001/NĐ-CP hướng dẫn thi hành hình phạt trục xuất 
 11. Thông tư liên lịch 10/2010/TTLT-BTP-BTC-BCA-VKSNDTC-TANDTC về miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước
 12. Pháp lệnh về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 01/01/2012)
 13. Nghị định 25/2012/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 14. Nghị định 26/2012/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 15. Luật thi hành án hình sự và văn bản hướng dẫn mới nhất
Văn bản hướng dẫn phần các loại tội phạm:
Công văn hướng dẫn:
 1. Công văn 81/2002/TANDTC về việc giải đáp các vấn đề định tội
 2. Công văn 148/2002/KHXX hướng dẫn Điều 46, 47 Bộ luật hình sự về tình tiết giảm nhẹ
 3. Công văn 99/2003/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc hoãn chấp hành hình phạt tù 
 4. Công văn 105/2003/KHXX áp dụng Điều 248 BLHS
 5. Công văn 121/2003/KHXX giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản, bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự
 6. Công văn 140/2003/KHXX về việc thi hành mục 3 phần III Nghị Quyết số 02/2003/NQ-HĐTP
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết