Tuyên truyền Thừa phát lại sao cho hiệu quả

  14/12/12
Blog Thừa phát lại - Nói cho người dân biết những hoàn cảnh, tình huống nào thì họ có thể liên hệ với VP Thừa phát lại giúp đỡ.
Thừa phát lại có bốn công việc: Lập vi bằng, thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, tống đat...
Lập vi bằng là...
Thi hành án là...
Xác minh điều kiện thi hành án là....
Tống đạt là....
Tuyên truyền như vậy thì đối với người dân, người ta cũng chẳng hiểu gì? Nghe tai này lọt qua tai kia ra ngoài thôi. 


Nói cho người dân biết những hoàn cảnh, tình huống nào thì họ có thể liên hệ với VP Thừa phát lại giúp đỡ, ví dụ:

- Bà con có bản án đã có hiệu lực pháp luật thì có thể nhờ VP Thừa phát lại thi hành.

- Cô chú bị người khác vô cơ chiếm giữ nhà của mình. Cô chú cứ đến VP Thừa phát lại để được tư vấn lập vi bằng hiện trạng bị chiếm giữ đó trước khi kiện ra Tòa án
- Công ty anh chị chuẩn bị dọn vào văn phòng mới thuê và muốn sau này không có tranh chấp liên quan đến đồ đạc hay hiện trạng nơi mình thuê, công ty anh chị liên hệ VP Thừa phát lại để lập vi bằng ghi nhận hiện trạng công trình.
- Cơ quan thi hành án bắt cô bác phải xác minh điều kiện thi hành án của bên đối lập rồi cơ quan thi hành án mới thi hành cho cô bác. Cô bác hãy đến VP Thừa phát lại để được xác minh giùm.
/....
TUYÊN TRUYỀN LÀ NÓI CHO NGƯỜI DÂN BIẾT KHI NÀO HỌ CÓ THỂ ĐẾN VP THỪA PHÁT LẠI ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ!
logoblog

Bài viết liên quan

Nhận xét bài viết