Vi bằng hot

Hình ảnh chủ đề của Storman. Được tạo bởi Blogger.

Categories

Recent in vibang

Home Ads

Tags

Mẫu vi bằng

Random Posts

Cập nhật văn bản về thừa phát lại mới nhất

Blog Thừa phát lại - Danh mục các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động Thừa phát lại:

phap-luat-thua-phat-lai

Từ 24/02/2020, Nghị định số 08/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực nên các văn bản cấp Nghị định trở xuống nêu ở trên sẽ chấm dứt hiệu lực và chỉ có giá trị tham khảo thôi nhé mọi người. Trang sẽ cập nhật các văn bản hướng dẫn Nghị định số 08 ngay khi được ban hành.
Xem toàn văn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP tại đây